akademia dla sprzedających

Wprowadzenie

Przygotowaliśmy kilka materiałów wideo, które pomogą Ci rozpocząć pracę z koszykiem i zacząć przyjmować płatności.

play_circle_filled

Wprowadzenie do EasyCart (10 min)

Dowiedz się, jak koszyk może pomóc Ci sprzedawać produkty w sieci, a także, jak duży jest potencjał naszej sieci.

play_circle_filled

Konfiguracja EasyCart (20 min)

W tym wideo, krok po kroku objaśniamy zakładanie koszyka oraz jego połączenie z kontem Stripe.

play_circle_filled

Automatyzacje po sprzedaży (10 min)

To bardziej zaawansowany materiał o tym, jak wykonać dowolne czynności po zakupie (możemy zrobić to za Ciebie!)

Dokumentacja

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji koszyka i wskazówki, jak je uruchomić u siebie. Dla łatwiejszej nawigacji i kopiowania polecamy przejść do szczegółowego widoku dokumentacji.

expand_more
Tworzenie koszyka dla nowego produktu

Zarządzanie Twoimi produktami dostępnymi w EasyCart w pełni odbywa się się poprzez panel Stripe na Twoim koncie.

Aby dodać nowy produkt: 

 1. Przejdź do panelu Stripe na Twoim koncie
 2. Dodaj nowy produkt oraz zdefiniuj przynajmniej jedną cenę
 3. Kliknij Edit Metadata
 4. Dodaj właściwość slug a jego wartość ustaw na fragment, który ma się pojawić w adresie URL, np.: 
  https://app.easycart.pl/checkout/[twoja-nazwa]/[slug]
 5. Jeśli sam obsługujesz automatyzację, dodaj właściwość webhook a jako wartość podaj adres Twojego webhooka. Po zakupie trafią na niego informacje na temat transakcji.

💡 Webhook możesz wygenerować za pomocą Zapiera lub Integromatu.  

expand_more
Dodanie opisu ceny do produktu

Z poziomu panelu Stripe możesz zarządzać cenami produktu. Każdy produkt powinien posiadać przynajmniej jedną cenę.

W przypadku dodania więcej niż jednej ceny do produktu, w koszyku pojawią się dostępne warianty cenowe.

Ich nazwy możesz zmieniać:

 1. Przechodząc do ustawień ceny, klikając w jej nazwę.
 2. Wybierając przycisk Edit Metadata
 3. Dodając właściwość name oraz jej wartość na nazwę, która ma się wyświetlić na wariantach.

⚠️ Ważne! W przypadku realizowania billingu i faktur przez EasyCart, nazwa ceny zostanie wykorzystana razem z nazwą produktów w tytule oraz treści wiadomości potwierdzającej zakup, oraz na fakturze.

Przykład ustawienia wartości name na Konsultacje 30 minut dla jednej ceny oraz Konsultacje 60 minut dla drugiej ceny.

expand_more
Dostępne ustawienia metadata dla produktów

EasyCart daje możliwość dostosowania zarówno produktów, jak i wariantów cenowych, poprzez przypisanie do nich właściwości metadata w panelu Stripe.

Z poniższego wideo dowiesz się, jak możesz je dodawać:

Wszystkie dostępne metadane produktów:

 • slug - jeśli link ma być inny niż nazwa produktu (z myślnikami), tutaj wpisujemy slug
 • old_price - przekreślona cena
 • webhook - na podany adres będą wysyłane dane o transakcjach Odpowiedzi Webhook - JSON
 • footer_text - stopka do koszyka, np. informacje o adresie wsparcia
 • invoices_text - stopka w panelu EasyCart w miejscu gdzie wyświetlają się faktury dla klientów EasyCart Billing. Można tu umieścić informacje o tym jak rozpatrywane są zwroty / korekty
 • redirect_url - z wartością wskazującą na adres na jaki ma zostać przekierowany użytkownik po zakupie. Do adresu zostaną dodane parametry ec_product=Nazwa produktu&ec_amount=99 Jeśli redirect_url zostanie ustawiony w metadanych ceny, będzie miał pierwszeństwo przed ustawieniem na produkcie.
 • terms_url - link do Twojego regulaminu, który pojawia się w koszyku
 • policy_url - link do Twojej polityki prywatności
 • long_description - długi opis produktu, który pojawia się w jego szczegółach w panelu EasyCart
 • fb_pixel_id - identyfikator piksela konwersji Facebook
 • show_confetti - z wartością ustawioną na true włącza animację confetti po zakupie. Aby wyłączyć confetti należy usunąć właściwość.
 • file - umożliwia dodanie pliku do pobrania. Jej wartość należy ustawić na adres URL kierujący bezpośrednio do pliku. Możliwość pobrania pojawi się w panelu EasyCart.
expand_more
Dostępne ustawienia metadata dla cen

EasyCart daje możliwość dostosowania zarówno produktów, jak i wariantów cenowych, poprzez przypisanie do nich właściwości metadata w panelu Stripe.

Z poniższego wideo dowiesz się, jak możesz je dodawać:

Wszystkie dostępne metadane ceny:

 • hidden - wartość ustawiona na true, ukrywa cenę na stronie koszyka (można do niej odsyłać bezpośrednio)
 • name - jej wartość wyświetli się jako opis ceny na stronie koszyka i w panelu klienta EasyCart
 • shipping - wartość ustawiona na true, włącza wymagane pola adresowe w koszyku
 • redirect_url - na adres ustawiony jako wartość tej właściwości, zostanie przekierowany użytkownik po zakupie Do adresu zostaną dodane parametry ec_product=Nazwa produktu&ec_amount=99 Ustawienie tego pola na cenie nadpisuje redirect_url ustawiony w metadanych produktu.
 • refund_days - z wartością liczbową wskazującą na liczbę dni, przez które możliwy jest zwrot wybranego produktu. Domyślnie 14 dni. (Aby wyłączyć możliwość zwrotów, ustaw wartość na 0)
 • shipping_phone - z wartością ustawioną na true, dodaje do koszyka pole na numer telefonu
 • old_price - ustawia cenę promocyjną. Z wartością liczbową, np. 499 sprawi, że cena 499 pojawi się jako przekreślona
 • net_price - wyświetla cenę netto w koszyku. Np. 99 dodaje tą wartość jako cenę netto w koszyku - cena netto będzie ważniejsza, czyli pojawi się jako główna cena na górze oraz przy wariancie, z oznaczeniem netto. To wariant, który promuje produkty b2b z ceną netto jako niższą. Przy zakupie pobierana jest cena brutto.
 • file - umożliwia dodanie pliku do pobrania. Jej wartość należy ustawić na adres URL kierujący bezpośrednio do pliku. Możliwość pobrania pojawi się w panelu EasyCart.
 • order - umożliwia kontrolowanie kolejności wyświetlania cen na podstawie wartości liczbowych (np. 2 - ustawia wariant ceny na drugiej pozycji).

expand_more
Dodawanie promocji (przekreślanie ceny)

Aby dodać cenę promocyjną:

 1. W panelu Stripe przejdź do edycji produktu
 2. Kliknij na nazwę ceny do której chcesz dodać promocję
 3. Kliknij przycisk "Edit Metadata"
 4. Dodaj właściwość old_price z wartością ustawioną na cenę, która ma zostać przekreślona

Przykładowo ustawienie wartości old_price na 1490, będzie widoczne w koszyku:

oraz w wariantach produktu:

expand_more
Odsyłanie do konkretnej ceny

W sytuacji gdy produkt posiada więcej niż jeden wariant cenowy, nadal możesz utworzyć link do wybranej przez Ciebie ceny.

 1. W panelu Stripe przejdź do produktu
 2. Na liście cen skopiuj identyfikator z kolumny API ID

Następnie dodaj ten identyfikator jako parametr plan do adresu Twojego koszyka, np.:

https://app.easycart.pl/checkout/zautomatyzowani/program?plan=price_1J94SmKVOPYN5GTe3ykVS1WM

lub w przypadku posiadania więcej niż jednego parametru:

https://app.easycart.pl/checkout/zautomatyzowani/program?param=1&plan=price_1J94SmKVOPYN5GTe3ykVS1WM

⚠️ Uwaga! Wykorzystując przekierowanie na wskazany plan, pozostałe plany nie zostaną wyświetlone.

expand_more
Oferta czasowa (wyświetla zegar)

W przypadku oferty ograniczonej czasowo, istnieje możliwość wyświetlenia zegara odliczającego czas.

Aby to zrobić: 

 1. W panelu Stripe przejdź do produktu
 2. Kliknij w nazwę ceny do której chcesz przypisać ograniczenie czasowe
 3. Kliknij przycisk Edit Metadata
 4. Dodaj właściwość deadline a jej wartość ustaw na datę w formacie: 2021-04-14T23:59:00+01:00
  Uwaga:
   Zamień datę oraz godzinę zachowując odpowiedni format (litera T oraz +01:00)

Licznik zostanie wyświetlony na górze strony w takiej formie: 

💡 Ważne: Jeżeli promocja kończy się a jakiś użytkownik jest w koszyku, to: 

 • jeśli ma wybraną cenę, w której kończy się promocja, strona zostanie przeładowana (pod warunkiem że akurat nie jest wysyłany formularz i uruchomiony proces zakupowy)
 • jeśli ma wybraną inną cenę, ta której kończy się promocja, jest ukrywana

expand_more
Ukrywanie ceny na stronie produktu

W przypadku dodania ceny, która nie powinna być wyświetlana jako wariant w Koszyku (np. cena promocyjna), możesz ją ukryć. Aby to zrobić:

 1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 2. Kliknij w nazwę ceny, którą chcesz ukryć
 3. Kliknij przycisk Edit Metadata
 4. Dodaj właściwość hidden z wartością ustawioną na true

⚠️ Uwaga: ustawienie właściwości hidden na false nie przywróci ceny. Aby to zrobić, usuń całą właściwość hidden.

expand_more
Facebook Pixel

Możesz dodać własny piksel Facebook'a, który zostanie dodany do strony koszyka oraz strony podsumowania zakupu.

Aby to zrobić:

 1. W panelu Stripe przejdź do strony produktu
 2. Kliknij przycisk Edit Metadata
 3. Dodaj właściwość fb_pixel_id i jako wartość podaj numer ID (identyfikator) Twojego pixela

W chwili wejścia na koszyk, zostanie dodatkowo wysłane zdarzenie Add to Cart a w momencie zakupu zdarzenie Purchase, zawierające nazwę oraz cenę produktu.

expand_more
Stopka w koszyku

Możesz dodać własną informację do stopki wyświetlanej w koszyku. Aby to zrobić:

 1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 2. Kliknij przycisk Edit Metadata
 3. Dodaj właściwość footer_text a jej wartość ustaw na treść, która ma się znaleźć w koszyku. (Wspieramy składnię markdown)

Przykład: 

expand_more
Linki do Regulaminu i Polityki Prywatności

Przed rozpoczęciem sprzedaży konieczne jest dodanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności Twojego sklepu.

Aby je dodać:

 1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 2. Kliknij przycisk Edit Metadata
 3. Dodaj właściwość terms_url ustawiając jej wartość na link do Twojego regulaminu
 4. Dodaj właściwość policy_url ustawiając jej wartość na link do Twojej polityki prywatności
expand_more
Zgoda na newsletter i dodatkowe checkboxy

EasyCart daje możliwość dodania trzech pól typu checkbox: 

 • Zapis na newsletter
 • Dowolne, opcjonalne pole
 • Dowolne, wymagane pole

Możesz to zrobić ustawiając odpowiednie właściwości w ustawieniach ceny.

 1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 2. Kliknij nazwę ceny w przypadku której chcesz wyświetlić dodatkowe pola
 3. Kliknij Edit Metadata
 4. Dodaj właściwość checkbox_newsletter, checkbox_optional lub checkbox_mandatory a ich wartość ustaw na tekst, który ma zostać wyświetlony jako etykieta pola.

⚠️ Pola checkbox_newsletter oraz checkbox_optional są opcjonalne. Pole checkbox_mandatory jest wymagane.

Dane pól zostaną dołączone do odpowiedzi webhooka w następującej formie:

expand_more
Zwroty produktów

Domyślnie po utworzeniu produktu, w koszyku zostanie wyświetlona informacja o możliwości zwrotu w ciągu 7 dni.

W przypadku konieczności zmiany lub usunięcia tej informacji:

 1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 2. Kliknij przycisk Edit Metadata
 3. Dodaj właściwość refund_days ustawiając jej wartość na liczbę dni w ciągu których klient może wnioskować o zwrot. W przypadku podania wartości 0, informacja o możliwości zwrotu zostanie usunięta z koszyka.

Przykład (na samym dole):


expand_more
Linki partnerskie (referrale)

EasyCart oferuje możliwość monitorowania źródła sprzedaży poprzez linki partnerskie (referrale).

Aby dodać źródło, wystarczy że do adresu URL koszyka dodasz parametr ref=nazwa

Np.: https://app.easycart.pl/checkout/zautomatyzowani/program?ref=grzegorz

lub w przypadku gdy link posiada już inne parametry: 

https://app.easycart.pl/checkout/zautomatyzowani/program?param=1&ref=grzegorz

Jeżeli posiadasz własną stronę sprzedażową, rekomendujemy aby dołączyć do niej poniższy snippet kodu, przed tagiem zamykającym </body>. Dzięki temu parametr ref dołączony do Twojej strony, zostanie przekazany do wszystkich przekierowań do koszyka EasyCart.

np.: https://app.easycart.pl/checkout/zautomatyzowani/program?ref=grzegorz doda odpowiednie parametry do wszystkich linków odsyłających do koszyka.

<script defer>!function(){const e=(t="ref",(window.location.search.match(new RegExp("[?&]"+t+"=([^&]+)"))||[,null])[1]);var t;document.querySelectorAll('[href*="app.easycart.pl"]').forEach(function(t){const r=t.getAttribute("href");e&&r.includes("?")&&t.setAttribute("href",r+"&ref="+e);e&&!r.includes("?")&&t.setAttribute("href",r+"?ref="+e)})}();</script>

Referral zostanie dołączony jako właściwość w webhooku dołączonym do produktu.

Uwaga: Jeżeli korzystasz z naszej pomocy przy integracji, po prostu powiedz nam o konieczności skonfigurowania współpracy partnerskiej.

expand_more
Opis produktu w panelu EasyCart

Po zakupie produktu, klient otrzymuje dostęp do EasyCart, gdzie ma dostęp do wszystkich zakupionych produktów oraz możliwości np. pobrania faktury.

Aby ustawić opis produktu, który zostanie wyświetlony w panelu: 

 1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 2. Kliknij Edit Metadata
 3. Dodaj właściwość long_description a jej wartość ustaw na dłuższy tekst, który będzie wyświetlany po kliknięciu w kafelek produktu w panelu EasyCart (wspieramy składnię Markdown).

expand_more
Stopka w panelu faktur (w przypadku braku usługi EasyCart Billing)

W przypadku gdy nie korzystasz z usługi EasyCart Billing, możesz poinformować klientów o możliwości korekty faktury lub zwrotu produktu.

Wystarczy że: 

 1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 2. Kliknij Edit Metadata
 3. Dodaj właściwość invoices_text a jej wartość ustaw na treść z zawierającą instrukcję wnioskowania o korektę lub zwrot produktu. (Wspieramy składnię Markdown)

Przykład: 

Możesz łatwo zawnioskować o [korektę danych na fakturze](https://airtable.com/shr9LwqxsLflTohpl), lub o [zwrot produktu](link). [Twoja nazwa] nie korzysta z billingu EasyCart. To znaczy, że wgląd do Twoich faktur jest wyłącznie na zapytanie na adres [Twój e-mail](mailto:twojemail@mail.pl).
expand_more
Tworzenie wersji próbnych (trial)

W przypadku produktów abonamentowych, możesz wykorzystać panel Stripe aby dodać opcję bezpłatnego okresu próbnego (triala).

Wystarczy, że podczas definiowania produktu, wykorzystasz opcje widoczne na obrazku poniżej:

expand_more
Dodawanie pól adresowych i numeru telefonu do koszyka

EasyCart przeznaczony jest na razie do sprzedaży produktów cyfrowych. To znaczy, że nie obsługujemy integracji z kurierami, wysyłek, doliczania opłat za wysyłki etc. Natomiast jest możliwość dodania pól adresowych, włączając w to numer telefonu, które będą wówczas obowiązkowe do wypełnienia.

Aby dodać pola adresowe do dowolnej ceny, w jej metadanych dodaj parę:

shipping z wartością true

Dodatkowo, jeśli chcesz dodać numer telefonu, który pojawi się w tej sekcji, użyj:

shipping_phone z wartością true

ℹ️ możesz dodać wyłącznie shipping_phone aby wyświetlić tylko pole z wymaganym numerem telefonu. W takiej sytuacji na webhook trafią następujące informacje: https://gist.github.com/easycartpl/c09d50bdffb90278bcf0e027d48c2116

ℹ️ Jeśli potrzebujesz zebrać dane adresowe w innym celu niż wysyłka, np. do umieszczenia na fakturze, możesz również wykorzystać ten schemat!

⚠️ zmiana na false nie usunie pól formularza, należy usunąć całą metadaną.

Jednocześnie, obecnie najczęstszą przyczyną rezygnacji z zakupów w koszyku są dodatkowe koszy, stąd uwzględnienie wysyłki w cenie towaru wydaje się być dobrym pomysłem.

expand_more
Produkty B2B - priorytet ceny netto

W przypadku sprzedaży B2B dobrą praktyką jest wyświetlenie ceny netto zamiast brutto. Aby to zrobić:

 1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 2. Kliknij w nazwę ceny, której wyświetlanie chcesz zmienić
 3. Kliknij przycisk Edit Metadata
 4. Dodaj właściwość net_price z wartością liczbową, np. 99 - w koszyku ta wartość pojawi się jako cena netto w koszyku. Cena netto będzie ważniejsza, czyli pojawi się jako główna cena na górze oraz przy wariancie z oznaczeniem netto. Przy zakupie pobierana jest cena brutto.

expand_more
Login Wall - chroń dostęp do swoich produktów (beta)

Jeśli chcesz łatwo udostępnić swoim klientom zakupione materiały (np. kurs online lub e-book), możesz wykorzystać nasz Login Wall, czyli funkcji blokującej dostęp do Twojej strony dla osób, które nie zakupiły wybranego produktu lub nie mają aktywnej subskrypcji. Konfiguracja trwa mniej niż 5 minut.

Wystarczy że dodasz krótki kod w sekcji <head> strony, na której znajdują się treści które chcesz chronić.

Kod wygenerujesz przechodząc na stronę: 

https://app.easycart.pl/paywall/id_ceny_lub_produktu

Pamiętaj proszę, aby podmienić ostatni fragment linku id_ceny_lub_produktu na identyfikator ceny lub produktu, którą chcesz chronić. Skąd wziąć ten identyfikator? W Stripe znajdziesz je klikając na właściwy produkt. Na górze jest zaznaczone Id produktu, poniżej są identyfikatory cen:

Kiedy chronić cenę a kiedy produkt? To zależy od Ciebie! Jeśli chcesz zablokować dostęp w zależności od posiadania dowolnego wariantu (ceny) danego produktu, użyj produktu. Jeśli dostęp ma być chroniony tylko dla osób, które kupiły specyficzny wariant (cenę), użyj identyfikatora ceny - wówczas tylko osoby, które kupiły tą konkretną cenę będą mogły zobaczyć zawartość.

Ponieważ wszyscy kupujący mają zakładane konta na EasyCart, możesz w ten sposób wykorzystać nasze, bezpieczne mechanizmy back-endowe do autoryzowania użytkowników! W ramach skryptu decydujesz, który produkt chcesz chronić. Możesz nawet wskazać jego specyficzny wariant (czyli konkretną cenę w Stripe).

W rezultacie, każda osoba, która odwiedza Twoją stronę jest sprawdzana, czy posiada do niej dostęp - jeśli nie, wyświetlamy jej okno logowania (obrandowane Twoim logo), które w rzeczywistości jest logowaniem do EasyCart. Na ogół jednak klienci EasyCart nie muszą się logować, ponieważ w pamięci podręcznej przeglądarki mają zapisany nasz token.

Kolejnym etapem jest sprawdzanie, czy dana osoba ma dostęp do konkretnego produktu - jeśli nie, przekierowujemy ją z odpowiednim komunikatem prosto na stronę zakupu! Jeśli tak, wpuszczamy ją na Twoją stronę. Oczywiście, działa to także w przypadku subskrypcji, gdzie dodatkowo weryfikujemy, czy dostęp danej osoby jest ciągle aktywny!

Wszystko odbywa się po Twojej stronie front-endowo co oznacza, że taki snippet możesz wkleić na stronę w dowolnym edytorze jak Landingi, Webflow, Wix itp. po to, by momentalnie chronić odpowiednie treści. Przyznajemy, że ta metoda nie jest aż tak skuteczna jak typowe zabezpieczenie back-endowe po Twojej stronie, ale dołożyliśmy starań, aby jej złamanie było nieco bardziej kłopotliwe, niż typowe rozwiązania bazujące na front-endzie i w naszej ocenie jest to rozwiązanie naprawdę zadowalające.

expand_more
Przekierowanie po zakupie

EasyCart może przekierować klienta na Twoją stronę po zakończeniu transakcji. Adres przekierowania może być przypisany zarówno do produktu jak i do konkretnej ceny. W przypadku przypisania adresu w obu miejscach, priorytet ma adres przypisany do ceny.

Aby dodać przekierowanie dla produktu:

 1. Przejdź do ustawień produktu w panelu Stripe
 2. Kliknij Edit Metadata
 3. Dodaj właściwość redirect_url a jej wartość ustaw na adres URL na który ma zostać przekierowany użytkownik

Aby dodać przekierowanie dla ceny: 

 1. Przejdź do ustawień produktu w panelu Stripe
 2. Kliknij w nazwę ceny aby przejść do jej ustawień
 3. Kliknij Edit Metadata
 4. Dodaj właściwość redirect_url a jej wartość ustaw na adres URL na który ma zostać przekierowany użytkownik

Dodatkowo, możesz włączyć automatyczne przekierowanie, które aktywuje licznik czasu na stronie podziękowania i po jego upłynięciu automatycznie przekieruje na podany adres w redirect_url. Taki licznik włączamy dodatkową metadaną redirect_time a w jej wartość wpisujemy ilość sekund do przekierowania. Zwykle użyjesz wartości np. 15, co da użytkownikowi czas na zapoznanie się ze stroną potwierdzenia, jeśli jednak chcesz przekierować użytkownika od razu do siebie, tak, aby nasza strona podziękowania nie wyświetliła się, użyj jako wartości dla tego pola cyfry 0.

Przy przekierowaniu, przekażemy też automatycznie do Twojego serwisu metadane zakupy, w postaci parametrów w URL.

Preview

expand_more
Zdarzenia wysyłane na Webhook

Wszystkie przypadki oraz odpowiedzi webhooka znajdziesz poniżej: 

1. Webhook po pomyślnym zakupie subskrypcji

Jest to zdarzenie wysyłane po zakupie subskrypcji. Na tym etapie należy przydzielić dostęp do produktu.

Ważne: subskrypcja może być aktywowana w trybie okresu próbnego (Trial). W takiej sytuacji właściwość trial_ends_at będzie wskazywać na datę jego zakończenia. W przeciwnym razie będzie ustawione na wartość null.

Zobacz na GitHub

2. Webhook po pomyślnym zakupie pojedynczego produktu

Zobacz na GitHub

3. Webhook po kliknięciu przez użytkownika "Anuluj" w panelu subskrypcji

💡 Właściwość subscription_current_period_end wskazuje na datę w której plan powinien zostać wyłączony (i tym samym odebrany dostęp do produktu).

Zobacz na GitHub


4. Webhook po kliknięciu "Przełącz na ten plan" w panelu subskrypcji

Klient ma możliwość przełączenia się na inny plan (o ile taki został zdefiniowany) z poziomu panelu EasyCart. Nazwa planu przekazana do webhooka będzie pochodzić stąd: 

 • Właściwość subscription_plan_name mówi Ci na jaki plan przełączył się użytkownik
 • Właściwość subscription_plan_price mówi jaka jest aktualna cena.

Zobacz na GitHub

5. Webhook po wygaśnięciu subskrypcji

Zdarzenie wysyłane w chwili gdy subskrypcja przestaje być aktywna w wyniku jej anulowania przez klienta lub ręcznego anulowania w panelu Stripe lub w sytuacji gdy nie udało się pobrać opłaty określoną liczbę razy. Jest to moment w którym dostęp do produktu powinien zostać wyłączony.

Zobacz na GitHub


6. Webhook po poprawnym pobraniu pieniędzy za kolejny okres rozliczeniowy

Po pobraniu opłaty za okres rozliczeniowy, wysyłane jest zdarzenie zawierające poniższe dane.

 • Właściwość amount_paid to pobrana kwota w PLN - na tę kwotę należy wystawić fakturę
 • Dane do faktury znajdują się we właściwości invoice_data (która może być wartością null w przypadku ich braku)

Zobacz na GitHub


7. Webhook przy nieudanej próbie pobrania pieniędzy za kolejny okres rozliczeniowy

W przypadku nieudanej próby pobrania pieniędzy za okres rozliczeniowy. Właściwość error_message zawiera informację o błędzie.

Zobacz na GitHub


8. Webhook na X dni przed kolejnym pobraniem pieniędzy

Poniższe dane wysyłane są na webhook na X dni przed kolejnym pobraniem pieniędzy. Właściwość subscription_renews_at wskazuje na datę, kiedy nastąpi najbliższe pobranie opłaty.

💡 Webhook wysyłany jest na podstawie zdarzenia invoice.upcoming od Stripe.

Zobacz na GitHub


9. Webhook na 3 dni przed zakończeniem trial

Webhook jest identyczny jak powyższy, ale jeżeli właściwość trial_ends_at nie jest równa null, to znaczy, że będzie to pierwsze pobranie.

Zobacz na GitHub


10. Użytkownik zmienił swoje dane poprzez Dashboard

Klient ma możliwość zmiany danych swojego konta w panelu EasyCart. W przypadku zapisania zmian, na webhook wysyłane są poniższe dane.

⚠️ Ważne: Webhook nie jest wysyłany przy zmianie samego hasła oraz w przypadkach gdy żadne dane nie zostały zmienione.

Zobacz na GitHub

11. Użytkownik usunął swoje konto poprzez Dashboard

Klient ma możliwość usunięcia swojego konta w panelu EasyCart. W przypadku podjęcia takiej akcji, jego dane zostają usunięte wraz z powiązanym z nim obiektem Customer w Stripe.

Zobacz na GitHub

expand_more
Przekazywanie własnych parametrów

Po dokonaniu zakupu w ramach EasyCart, na stronę podziękowania zostaną automatycznie przekazane parametry w URL:

 • ec_product = nazwa produktu
 • ec_price = nazwa ceny, jeśli będzie uzupełniona
 • ec_product_id = id produktu ze Stripe
 • ec_price_id = id ceny ze Stripe
 • ec_amount = cena wyrażona w PLN, nie w groszach, np. 99 (zł)

Przykład końcówki linku po zakupie /?ec_product=Nazwa Produktu&ec_amount=99&ec_product_id=123&ec_price=Nazwa ceny

Te parametry zostaną też przekazane do Twojego serwisu jeśli ustawisz własną stronę podziękowania w redirect_url. Tutaj znajdziesz więcej informacji.

Poza tym, EasyCart daje Ci możliwość przekazania dowolnych parametrów dodatkowych do adresu URL koszyka.

Wartości tych parametrów zostaną przekazane do:

 • webhooka wewnątrz właściwości custom_params, razem z pozostałymi informacjami o zakupie.
 • oraz metadanych subscription (w przypadku produktu abonamentowego) lub do metadanych invoice.

Przykład URL: 

https://app.easycart.pl/checkout/zautomatyzowani/program?source=newsletter

lub w przypadku wielu parametrów: 

https://app.easycart.pl/checkout/zautomatyzowani/program?param1=value&source=newsletter

Odpowiedź webhook

W takiej sytuacji odpowiedź webhooka wygląda następująco: 

Preview

Metadane subscription / invoice

Dodatkowe parametry dostępne są też w panelu Stripe w sekcji Payments -> Invoices lub Payments -> Subscriptions.

Preview

expand_more
Zmiana kolejności ceny

Istnieje możliwość określania kolejności wyświetlania wariantów cenowych.

Kolejność ustawiana jest na podstawie właściwości oder przypisanej do ceny.

Aby zmienić kolejność ceny: 

 • W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 • Kliknij w cenę, której kolejność chcesz zmienić
 • Kliknij Edit Metadata
 • Dodaj właściwość order a jej wartość ustaw na cyfrę, np. 1
expand_more
Testowe produkty

EasyCart możesz przetestować na poniższych produktach: 

Powyższe produkty możesz kupić dowolną, własną metodą płatności - środki nie zostaną pobrane.

Możesz również użyć przykładowych kart, z dowolnym 3 cyfrowym CVC oraz datą wygaśnięcia w przyszłości: 

 • Bez autoryzacji 3D Secure: 4242 4242 4242 4242
 • Z autoryzacją 3D Secure: 4000 0027 6000 3184

Po dokonaniu zakupu, możesz zalogować się do sandbox panelu EasyCart

 • Login: e-mail, którego użyłeś przy zakupie
 • Hasło: sandboxpw

expand_more
Dołączanie pliku do pobrania

EasyCart daje możliwość dołączenia linku do pobrania pliku z Twoim produktem (np. e-bookiem).

Plik możesz przypisać do produktu lub ceny w panelu Stripe. W przypadku przypisania pliku w jednym i drugim miejscu, pierwszeństwo ma plik przypisany do ceny.

🔴 WAŻNE - link do pliku, który przygotujesz, wklejony pasek adresu i uruchomiony, powinien uruchamiać od razu natywne pobieranie w przeglądarce. Nie może to być link, pod którym trzeba coś dodatkowo kliknąć. Nasz mechanizm działa tak, że pobiera wskazany plik i serwuje z naszego bezpiecznego serwera. Musi to więc być albo link na FTP bezpośrednio do pliku z rozszerzeniem np. .pdf, a jeśli jest na Google Drive, upewnij się, że ma podobną postać: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1rK9N4bYGyxXE723127WQWaoj6tLs5I4Z, z kolei link do Dropboxa, to link do udostępniania z doklejonym na końcu ?dl=1. Najlepiej upewnij się na sandboxie, że podany przez Ciebie link został poprawnie dodany do strony po zakupie (na przygotowanie pliku po dodaniu daj nam również kilkanaście minut)

Aby przypisać plik do produktu:

 • W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 • Kliknij Edit Metadata aby dodać właściwość do produktu.
 • Dodaj właściwość file a jej wartość na adres URL kierujący bezpośrednio do pliku.

Aby przypisać plik do wariantu ceny: 

 • W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
 • Kliknij w cenę do której chcesz przypisać plik
 • Kliknij Edit Metadata aby dodać właściwość do ceny.
 • Dodaj właściwość file a jej wartość na adres URL kierujący bezpośrednio do pliku.

Plik będzie dostępny:

 • Od razu po zakupie pod przyciskiem na stronie podziękowania
 • W panelu klienta, na podstronie produktu
expand_more
Kopia faktur i wiadomości na maila

Jeśli posiadasz u nas billing i chcesz, aby na jakiś email przychodziły do Ciebie wszystkie wiadomości transakcyjne, które wysyłamy do Twoich klientów - wystarczy, że prześlesz nam adres techniczny do dodania do powiadomień na hello@eduweb.pl, potwierdzimy Ci umieszczenie go w kopii wszystkich wysyłanych wiadomości transakcyjnych.

expand_more
Tryb testowy (Sandbox)

Uruchom konto testowe przez połączenie się linkiem:

Twoja nazwa to dokładnie to, co pojawia się w linkach do koszyka po /checkout/ a przed nazwą produktu. Na przykład w linku https://sandbox.easycart.pl/checkout/ahoy/spolecznosc-ahoy nazwa to ahoy

 1. Przełącz się w tryb testowy na Twoim koncie:
Preview

 1. Przejdź na: https://sandbox.easycart.pl/connect/[twoja-nazwa] aby połączyć swoje konto
 2. Jeśli masz na koncie testowym jakieś produkty, wywołaj adres https://sandbox.easycart.pl/connect/[twoja-nazwa]/sync
 3. Jeśli nie masz produktów w trybie testowym (to inne produkty niż produkcyjne, nie da się ich sklonować), załóż je - działa to tak jak na produkcji, jedynie linki mają przedrostek sandbox.easycart.pl a nie app.easycart.pl
 4. Płatności w trybie testowym nie będą pobierane (także na Apple Pay). Możesz także użyć przykładowych kart, z dowolnym 3 cyfrowym CVC oraz datą wygaśnięcia w przyszłości:
 • Bez autoryzacji 3D Secure: 4242 4242 4242 4242
 • Z autoryzacją 3D Secure: 4000 0027 6000 3184

Po dokonaniu zakupu, możesz zalogować się do sandbox panelu EasyCart

 • Login: e-mail, którego użyłeś przy zakupie
 • Hasło: sandboxpw

expand_more
Wystawianie Faktur VAT i billing

Billing z głowy z EasyCart

EasyCart posiada opcję wystawiania faktur, która jest dodatkowo płatna i składa się na całą usługę Billing. Usługa obejmuje:

 • Wystawianie faktur w Twoim imieniu (na specjalnym szablonie z Twoim logo)
 • Wysyłanie maili transakcyjnych do klientów (po zakupie, przy odnowieniach etc.), zawierają też link do faktury
 • Faktury pojawiają się przy produkcie w panelu EasyCart i klient ma ich całą historię
 • Klient może wnioskować o zwrot / korektę, a my procesujemy wszystkie te dokumenty
 • Świadczymy obsługę sprzedażową (żywy agent) w zakresie billingu, płatności, faktur dla Twoich klientów
 • Wysyłamy Ci na koniec miesiąca zbiorczy plik JPK do importu do programu księgowego

To oznacza, że nie przejmujesz się dokumentacją sprzedaży ani obsługą klientów w tym zakresie. Dodatkowo, klienci także otrzymują szereg udogodnień, jeśli korzystasz z naszego billingu - faktury w jednym miejscu oraz zbiorcze.

Stawki VAT

Konfigurując dla Ciebie faktury, ustalimy, na jakiej stawce je wystawiasz i uwzględnimy ją na fakturach dla Twoich klientów. Koszyk zawsze pobiera opłatę naliczając stawkę brutto, którą definiujesz w panelu. Możemy od tego odjąć odpowiednie stawki VAT:

 • 0%
 • np
 • 5%
 • 8%
 • 23%

Rezygnacja z Billingu i wystawianie faktur samodzielnie

Możesz też zrezygnować z naszego billingu i wystawiać faktury klientom z pomocą własnego API, czy dowolnego narzędzia, takiego jak:

 • wFirma
 • iFirma
 • Fakturownia
 • inFakt itp.

W tym celu, będziesz zapewne korzystał z opcji wysyłania informacji z koszyka na Twój webhook. Otrzymasz tam także dane do faktury, które możesz przeprocesować przez API dowolnego dostawcy. Przykład takiego rozwiązania w Integromat może wyglądać następująco (tutaj akurat dla iFirma)

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji, odezwij się do nas a prześlemy Ci przykładowy scenariusz.

headset_mic

Potrzebujesz pomocy?

Możesz skontaktować się z nami w różnych kanałach. Staramy się reagować tak szybko, jak to tylko możliwe, na ogół w kilka minut, do kilku godzin.

question_answer
phone_in_talk
email

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę mieć swoje konto Stripe?

Tak. Można powiedzieć, że EasyCart jest "nakładką" na Stripe, która daje Ci możliwość wygodnej sprzedaży w Polsce a także szereg dodatkowych funkcji.

Czy to bezpieczne?

Tak! EasyCart nie "dotyka" żadnych wrażliwych danych transakcyjnych klientów. Przez nasz system w ogóle nie przechodzą np. dane kart. Jest to procesowane bezpośrednio przez Stripe, który jest najbardziej bezpieczną i zaawansowaną infrastrukturą płatności na świecie. Więcej o zabezpieczeniach przeczytasz tutaj.

Czy mam dostęp do swoich klientów?

Tak. Wszyscy klienci znajdują się na Twoim koncie Stripe. To oznacza, że nawet jeśli zechcesz zrezygnować z EasyCart, możesz bez problemu przejść na innego dostawcę lub stworzyć własną integrację.

Skąd wzięliście to 60% wzrostu konwersji?

Z naszych ostrożnych danych. Przeprocesowaliśmy już kilka tysięcy operacji z wykorzystaniem koszyka, z czego na około 500 operacjach przeprowadziliśmy A/B testy z naszym dotychczasowym rozwiązaniem. Konwersja wzrosła z poziomu 3,6% do 5,7%. Co ciekawe, poprzedni koszyk był całkiem dobrze zoptymalizowany, więc w większości przypadków możesz liczyć na jeszcze większe wzrosty. Przy naszym obrocie w koszyku, koszt EasyCart zwrócił się ponad 10x! Wzrost konwersji o około 40%-60% to także prognozy wynikające zbadań UX i konkretnych usprawnień procesu zakupowego, które wdrażamy, porównując do podobnych rozwiązań za granicą.

Jak rozliczana jest prowizja?

Na koniec miesiąca wystawimy Ci fakturę na równowartość 1% netto sprzedaży wygenerowanej przez koszyk.

Czy da się obniżyć prowizję?

Pracujemy nad tym. Prowizja Stripe jest wysoka ze względu na drogie karty płatnicze jak AMEX w USA. Jeśli uda nam się wskoczyć na odpowiedni wolumen obrotów (liczony od wszystkich sprzedających), będziemy negocjować obniżenie prowizji Stripe, co na indywidualnych kontach jest praktycznie niemożliwe. Spróbujemy też przejść na model gdzie prowizja będzie uzależniona od opłat na kartach (w Polsce i UE są bardzo niskie).

Czy mogę zintegrować się np. z iFirma?

Jak najbardziej. Możemy pomóc Ci z całą ścieżką po zakupie, włącznie z wystawieniem faktur w popularnych polskich systemach. Jeśli jednak nie korzystasz z naszego billingu, jesteś odpowiedzialny/a za zwroty, korekty etc.

Czy muszę płacić dodatkowo prowizję Stripe?

Tak. Z tym, że dla naszych klientów przygotowaliśmy zwolnienie z pierwszych przeprocesowanych 25.000 zł, jak również negocjujemy ze Stripe specjalne warunki i obniżenie prowizji, które normalnie nie byłoby możliwe (poza EasyCart). Prowizja Stripe to średnio 1.4% + 1zł dla kart i 1.9% + 1zł dla Przelewy24 i BLIK.

Czy mogę zrezygnować w dowolnej chwili?

Tak! Dołączając do EasyCart nie ryzykujesz braku niezależności. Wszystkie Twoje ustawienia, produkty oraz klienci i subskrypcje są na Twoim koncie Stripe, co oznacza że możesz przełączyć się na dowolne inne rozwiązanie, lub napisać własne bez utraty ani jednego klienta czy subskrypcji.

Dlaczego to tyle kosztuje?

Zarówno my jak i Stripe chcemy tworzyć najlepsze na świecie rozwiązania płatności. Nie będą to nigdy rozwiązania najtańsze. Jeśli spróbujesz, jak to działa, zorientujesz się, że wydatki szybko zostaną zrekompensowane przez zwiększenie konwersji i zadowolenia klientów, którzy wracają. Wiemy, że w Polsce można płacić < 1%. Sami płaciliśmy prowizję 0.45%. Jednak ilość problemów z polskimi operatorami sprawiła, że teraz z uśmiechem płacimy więcej. Jeśli jeszcze ich nie doświadczyłeś - to kwestia czasu. W naszym przypadku ta nauczka była warta więcej niż dożywotnia podwyżka prowizji.

Kto wystawia faktury klientom?

Jeśli korzystasz z naszego billingu, my wystawiamy faktury w Twoim imieniu, znajdują się na nich dane Twojej firmy. Musisz posiadać własną firmę aby korzystać z EasyCart. Billing razem z obsługą klienta to koszt 1zł netto / dokument.

Jakie formy płatności obsługujecie?

Wspieramy wszystkie nowoczesne formy płatności - szybkie przelewy przez Przelewy24 (włączone od ręki, bez umowy i formalności!), BLIK, płatności kartami, Apple Pay, Google Pay. Za jakiś czas planujemy wsparcie wielu języków i natywne opcje płatności danych krajów.

Ile produktów mogę sprzedawać?

Nieograniczoną ilość. Zarówno produktów jak i subskrypcji. Wszystko definiujesz w panelu Stripe, a po dodaniu produktu link do EasyCart jest gotowy!

Z jakimi narzędziami możecie się zintegrować?

Z wszystkimi dostępnymi na rynku, które mają dostępne API. Możliwości są praktycznie nieograniczone. Do większości narzędzi mamy gotowe integracje. W przeciwnym przypadku, przygotujemy dla Ciebie indywidualny scenariusz.