Zdarzenia wysyłane na Webhook

Jeśli sam obsługujesz automatyzację, możesz zrobić to programistycznie, lub z pomocą narzędzi jak Zapier. W ustawieniach produktu dodaj adres URL webhooka w zakładce Integracje i webhook. Po zakupie trafią na niego informacje na temat transakcji. Webhook możesz wygenerować za pomocą Zapiera lub Make (dawniej Integromat).

Główne zdarzenia, po których filtrujemy oznaczone są kluczem event i są to odpowiednio:

 • subscription_created - zakup nowej subskrypcji
 • single_product_bought - zakup pojedynczego produktu
 • subscription_canceled - anulowanie subskrypcji w panelu easycart (będzie ważna do końca okresu rozliczeniowego)
 • subscription_plan_changed - zmiana planu przez panel easycart
 • subscription_expired - ostateczne wygaśnięcie subskrypcji
 • subscription_renewed - odnowienie subskrypcji
 • subscription_renewal_failed - nieudana próba pobrania środków przy odnowieniu
 • subscription_renewal_upcoming - zbliżające się odnowienie

Wszystkie przypadki oraz odpowiedzi webhooka znajdziesz poniżej: 

1. Webhook po pomyślnym zakupie subskrypcji

Jest to zdarzenie wysyłane po zakupie subskrypcji. Na tym etapie należy przydzielić dostęp do produktu.

Ważne: subskrypcja może być aktywowana w trybie okresu próbnego (Trial). W takiej sytuacji właściwość trial_ends_at będzie wskazywać na datę jego zakończenia. W przeciwnym razie będzie ustawione na wartość null.

Zobacz na GitHub

2. Webhook po pomyślnym zakupie pojedynczego produktu

Zobacz na GitHub

3. Webhook po kliknięciu przez użytkownika "Anuluj" w panelu subskrypcji

💡 Właściwość subscription_current_period_end wskazuje na datę w której plan powinien zostać wyłączony (i tym samym odebrany dostęp do produktu).

Zobacz na GitHub


4. Webhook po kliknięciu "Przełącz na ten plan" w panelu subskrypcji

Klient ma możliwość przełączenia się na inny plan (o ile taki został zdefiniowany) z poziomu panelu EasyCart. Nazwa planu przekazana do webhooka będzie pochodzić stąd: 

 • Właściwość subscription_plan_name mówi Ci na jaki plan przełączył się użytkownik
 • Właściwość subscription_plan_price mówi jaka jest aktualna cena.

Zobacz na GitHub

5. Webhook po wygaśnięciu subskrypcji

Zdarzenie wysyłane w chwili gdy subskrypcja przestaje być aktywna w wyniku jej anulowania przez klienta lub ręcznego anulowania w panelu Stripe lub w sytuacji gdy nie udało się pobrać opłaty określoną liczbę razy. Jest to moment w którym dostęp do produktu powinien zostać wyłączony.

Zobacz na GitHub


6. Webhook po poprawnym pobraniu pieniędzy za kolejny okres rozliczeniowy

Po pobraniu opłaty za okres rozliczeniowy, wysyłane jest zdarzenie zawierające poniższe dane.

 • Właściwość amount_paid to pobrana kwota w PLN - na tę kwotę należy wystawić fakturę
 • Dane do faktury znajdują się we właściwości invoice_data (która może być wartością null w przypadku ich braku)

Zobacz na GitHub


7. Webhook przy nieudanej próbie pobrania pieniędzy za kolejny okres rozliczeniowy

W przypadku nieudanej próby pobrania pieniędzy za okres rozliczeniowy. Właściwość error_message zawiera informację o błędzie.

Zobacz na GitHub


8. Webhook na X dni przed kolejnym pobraniem pieniędzy

Poniższe dane wysyłane są na webhook na X dni przed kolejnym pobraniem pieniędzy. Właściwość subscription_renews_at wskazuje na datę, kiedy nastąpi najbliższe pobranie opłaty.

💡 Webhook wysyłany jest na podstawie zdarzenia invoice.upcoming od Stripe.

Zobacz na GitHub


9. Webhook na X dni przed zakończeniem trial

Webhook jest identyczny jak powyższy, ale jeżeli właściwość trial_ends_at nie jest równa null, to znaczy, że będzie to pierwsze pobranie.

W Stripe masz możliwość ustawienia ile dni przed pobraniem pierwszej płatności ma zostać wysłane powiadomienie do klienta.

Aby to zrobić:

1. Przejdź do ustawień w Stripe

2. W sekcji Prevent failed payments wybierz odpowiednią liczbę dni

Zobacz na GitHub


Inne poradniki