Tworzenie koszyka dla nowego produktu

Zarządzanie Twoimi produktami dostępnymi w EasyCart w pełni odbywa się poprzez panel sprzedawcy.

Aby dodać nowy produkt: 

  1. Przejdź do EasyCart
  2. W zakładce Podstawowe ustawienia dodaj nazwę oraz zdefiniuj przynajmniej jedną cenę

Te informacje wystarczą do stworzenia produktu w wersji podstawowej, natomiast musisz wykonać jeszcze kilka kroków, aby utworzyć konto oraz wygenerować link do koszyka.

  1. Kliknij przycisk Publikuj.
  2. Podaj adres e-mail – będzie to login do Twojego konta.
  3. Połącz konto EasyCart z kontem Stripe.

Inne poradniki