Ceny dynamiczne

W EasyCart masz możliwość dynamicznej zmiany cen poprzez prostą edycję w linku. Możesz zmieniać cenę produktu dynamicznie, generując w locie odpowiedni link. W skrócie, możesz mieć produkt ze sztywną ceną 39 zł, ale z pomocą linku sprzedać ten produkt za zupełnie inną cenę. Są dwa sposoby na generowanie tego typu linku:

Ręcznie

  • Możesz wygenerować link ręcznie, warunkiem jest to, że jesteś zalogowany na easycart na koncie admina. Wtedy możesz samodzielnie stworzyć link, wywołując go w przeglądarce w następującym schemacie:

https://app.easycart.pl/utlis/dynamic-price/ID_PRODUKTU_STRIPE/KWOTA

Konkretnie, aby to zrobić:

  1. Utwórz produkt z jednym wariantem cenowym.
  2. Skopiuj ID produktu z adresu URL w przeglądarce
  3. Stwórz link do produktu https://app.easycart.pl/utils/dynamic-price/ID_PRODUKTU_STRIPE/KWOTA, w miejsce ID_PRODUKTU dodaj skopiowane wcześniej ID Twojego produktu, a w miejsce KWOTA - dowolną cenę.
  4. W przeglądarce pokaże się kolejny adres URL, który jest właściwym linkiem do koszyka

To może pomóc przykładowo w takim zastosowaniu, gdzie chcemy pobierać od klientów opłaty za usługi. Mamy wtedy jeden produkt, a cenę generujemy dynamicznie i wysyłamy tak przygotowany link do opłacenia.

Dynamicznie

  • Możesz generować ceny w pełni dynamicznie, z pomocą swojego indywidualnego TOKENU API oraz adresu https://app.easycart.pl/api/dynamic-price/ID_PRODUKTU_STRIPE/KWOTA, pod który wyślij zapytanie GET. Po token, zgłoś się do naszej obsługi. Gdy go uzyskasz, umożliwi generowanie cen przez back-end, a także front-end (czego nie polecamy do wszystkich zastosowań, bo sprytni użytkownicy mogą wygenerować sobie dowolną cenę).
  • Fajnym rozwiązaniem jest użycie automatyzacji do generowania. Przykład generowania z pomocą Make i Webflow jest tutaj:

Blueprint jest do pobrania tutaj.

  • Rozwiązanie front-endowe jest mniej bezpieczne, ale z drugiej strony, jeśli chcemy przykładowo dać użytkownikom możliwość samodzielnego generowania linku do zadeklarowanej ceny, może mieć sens, poniżej podrzucamy przykład tego, jak wygenerować sobie stronę HTML, która wysyła takie zapytanie. Do uzupełnienia w tym przykładzie jest oczywiście IDENTYFIKATOR PRODUKTU a także TOKEN API

Plik HTML jest do pobrania tutaj.

Możesz również dodać dodatkowy parametr na końcu linku.

  • Jeśli chcesz umożliwić klientowi zakup z kodem rabatowym, na końcu linku dodaj parametr ?promo=1. Cały link będzie wyglądał w ten sposób https://app.easycart.pl/utils/dynamic-price/ID_PRODUKTU/KWOTA?promo=1
  • Jeśli chcesz pokazać w koszyku cenę netto, na końcu linku dodaj parametr ?net=1. Cały link będzie wyglądał w ten sposób https://app.easycart.pl/utils/dynamic-price/ID_PRODUKTU/KWOTA?net=1

Inne poradniki