Dostęp do produktu ograniczony czasowo

Jeśli chcesz sprzedawać produkty, do których dostęp trwa np. 30 dni, skonfiguruj ustawienie Zabierz dostęp - po ilu dniach, które znajdziesz w opcjach zaawansowanych wariantu cenowego. W ten sposób, w momencie zakupu, ważność przypisanego użytkownikowi produktu zostanie ustawiona na taki czas. Po tym czasie dostęp zostanie odebrany. Ma to wpływ na działanie naszego Login Wall’a, ale może być przez Ciebie wykorzystane również za pomocą webhooków, o których więcej w sekcji Zarządzanie dostępem do produktu

W przypadku wariantów subskrypcyjnych, dostępne jest ustawienie Zabierz dostęp - po ilu cyklach. Dzięki temu możesz sprzedawać subskrypcje, które odnawiane będą np. przez tylko 3 miesiące. W tym czasie klient ma możliwość anulowania subskrypcji lub jej przywrócenia, ale na okres nie dłuższy niż zdefiniowany w ustawieniach.

Inne poradniki