Integracja z WordPress

Integracja z WordPress umożliwia na ten moment zakładanie kont użytkowników w serwisie WordPress i przypisywanie im odpowiednich uprawnień. Następnie, w WordPress, możesz skorzystać z wtyczek, które automatycznie przypiszą użytkownikom na przykład właściwe dostępy do zasobów i inne.

Przed rozpoczęciem tworzenia integracji przygotuj adres strony internetowej do WordPress oraz username i hasło aplikacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwo integracji używamy zalecanego sposobu połączenia zamiast tradycyjnych danych logowania. Hasła aplikacji są łatwe do zarządzania i mogą być szybko odwoływane, co daje dodatkowy poziom bezpieczeństwa.
Więcej na ten temat oraz jak wygenerować hasło aplikacji znajdziesz w oficjalnym poradniku wordpressa.

Jak utworzyć integracje?

Polecamy w opcjach profilu wygenerować hasło do aplikacji, dzięki czemu uwierzytelnianie nastąpi korzystając bez podawania rzeczywistego hasła oraz dostępy zawsze można odebrać w platformie WordPress, kasując hasło.

Gdy dane do uwierzytelniania integracji są już przygotowane należy w Easycart przejść do zakładki integracje, następnie wybrać narzędzie WordPress.

W tym momencie należy uzupełnić pola nazwa użytkownika, hasła oraz adresu gdzie należy wpisać link do strony WordPress.

Po opublikowaniu koszyka, integracja sprawdzi połączenie, w momencie kiedy stan połączenia jest pozytywny możemy przejść do zakładki automatyzacje.

Jak dodać automatyzacje tworzenia użytkowników?

W zakładce automatyzacje wybierz zdarzenie np. zrealizowano zamówienie. Następnie należy wybrać narzędzie WordPress.

W kolejnym kroku należy wybrać konto, które zostanie użyte w automatyzacji oraz akcje Utwórz użytkownika.

Po wyborze akcji w ostatnim kroku należy jeszcze zdecydować z jakimi rolami powinno zostać utworzone konto użytkownika. Automatyzacja korzysta z domyślnych roli na platformy WordPress, dlatego, jeśli masz zdefiniowane własne role niestety nie zobaczysz ich na liście.

Dodatkowo w ogólnych ustawieniach WordPress jest opcja "Domyślna rola nowych użytkowników" i rola ta zostanie użyta w momencie kiedy pole roli w formularzu automatyzacji będzie puste.

Inne poradniki