Stopka w panelu faktur (w przypadku braku usługi EasyCart Billing)

W przypadku gdy nie korzystasz z usługi EasyCart Billing, możesz poinformować klientów o możliwości korekty faktury lub zwrotu produktu.

Wystarczy że: 

  1. W panelu Stripe przejdź do ustawień produktu
  2. Kliknij Edit Metadata
  3. Dodaj właściwość invoices_text a jej wartość ustaw na treść z zawierającą instrukcję wnioskowania o korektę lub zwrot produktu. (Wspieramy składnię Markdown)

Przykład: 

Możesz łatwo zawnioskować o [korektę danych na fakturze](https://airtable.com/shr9LwqxsLflTohpl), lub o [zwrot produktu](link). [Twoja nazwa] nie korzysta z billingu EasyCart. To znaczy, że wgląd do Twoich faktur jest wyłącznie na zapytanie na adres [Twój e-mail](mailto:twojemail@mail.pl).

Inne poradniki