EasyJSON umożliwia zapisanie dowolnych, niepoufnych danych na temat użytkownika korzystającego ze strony zabezpieczonej Login Wallem w formie obiektu JSON przechowywanego na serwerze EasyTools.

Do strony zabezpieczonej Login Wallem dodaj poniższy skrypt:

<script type="text/javascript" src="https://app.easytools.pl/easyjson?ids=ID_PRODUKTU_EASYCART"></script>

Umożliwi Ci to dostęp do dwóch metod:

easyJSON.patch(json, overwrite) - do zapisania danych oraz easyJSON.get() - do pobrania danych (zwraca obiekt JSON)

1. Zapisanie daty ostatniego logowania

<script type="text/javascript">
easyJSON.patch({"last_login_at": new Date() })
</script>

2. Zapisanie ostatnio odwiedzonej podstrony

<script type="text/javascript">
easyJSON.patch({
 "last_visited_page": window.location.pathname
})
</script>

3. Zapisywanie liczby odsłon

<script type="text/javascript">
(async() => {
await easyJSON.get();
const viewsCount = window.easyJSON['views_count'] || 0
easyJSON.patch({"views_count": viewsCount + 1 })
})()
</script>

Inne poradniki