Zarządzanie dostępem do produktu

Jeśli Twoja automatyzacja posprzedażowa przewiduje przypisywanie użytkownikom dostępu np. do zewnętrznych platform, możesz to zrobić korzystając z otrzymywanych od EasyCart webhooków.

W momencie przypisania produktu lub subskrypcji do użytkownika, otrzymujesz webhook z eventem product_assigned. Działa to spójnie niezależnie od tego czy klient kupił produkt lub subskrypcję bezpośrednio dla siebie czy skorzystał z tzw. “zakupu dla kogoś innego”, a następnie przypisał produkty do wybranych osób. Webhook zawiera standardowe informacje o zamówieniu (jak wszystkie inne webhooki), a także pole assignee, w którym znajdziesz dane osoby, do której przypisano produkt lub subskrypcję.

Jeśli w momencie zakupu dany wariant ceny miał ustawienie “Zabierz dostęp - po ilu dniach”, to przypisany produkt posiada termin ważności. Podobnie jest w przypadku cen subskrypcyjnych, ale tam liczy się ustawienie “Zabierz dostęp - po ilu cyklach”. Przy takiej konfiguracji otrzymasz dodatkowo webhook z eventem product_access_expiring, informujący o wygaśnięciu dostępu do produktu lub subskrypcji za 3 dni (w polu expiration_date znajdziesz dokładną datę wygaśnięcia). Możesz dzięki niemu poinformować klienta, że dostęp się kończy. Klient nie ma jednak żadnej możliwości przedłużenia dostępu, jedyną opcją będzie ponowne wykupienie produktu.

Kolejny event służący do zarządzania dostępem do produktu to product_access_expired, który informuje, że dostęp do subskrypcji lub produktu wygasł. To właśnie w tym miejscu zabierzesz dostęp np. do zewnętrznej platformy. Webhook ten jest wysyłany dla produktów ograniczonych czasowo przez ustawienie “Zabierz dostęp - po ilu dniach”, a także dla wszystkich rodzajów subskrypcji, kiedy te wygasną.

Ostatnim eventem, który może być konieczny do obsłużenia w przypadku dostępów do zewnętrznych platform, jest subscription_plan_changed. To dzięki niemu zmienisz poziom dostępu na wyższy lub niższy, w zależności od planu.

Wszystkie powyższe webhooki posiadają opisane na wstępie pole assignee, informujące o użytkowniku, któremu należy przypisać lub zabrać dostęp.

Inne poradniki