Integracja z Woocommerce

Dzięki wbudowanej integracji WooCommerce w Easycart, sprzedawcy mogą w łatwy sposób tworzyć scenariusze automatyzacji aby automatycznie zarządzać zamówieniami zrealizowanymi przez Easycart. Na ten moment wspieramy zakładanie zamówień w Woocommerce, po zrealizowaniu zakupu w Easycart. To z kolei umożliwia wykorzystanie istniejącego flow do obsługi zakupów po stronie Woocommerce - a więc nie trzeba nic zmieniać. Dotyczy to na przykład opcji WooCommerce do wystawienia faktury, aktualizacji stanu magazynowego etc. Na razie nie wspieramy jednak subskrypcji sprzedawanych w ten sposób - produkty subskrypcyjne nie będą dostępne na liście automatyzacji.

Konfiguracja integracji

Aby zintegrować Twój sklep WooCommerce z Easycart, przejdź do strony ustawień integracji i utwórz nową wybierając typ: WooCommerce. Następnie do połączenia:

  • Podaj adres sklepu WooCommerce.
  • Podaj hasło dostępu aplikacji tzw. API key, który możesz wygenerować przechodząc do profilu użytkownika.

Klucz dostępu aplikacji zapewnia bezpieczną komunikację między WooCommerce a zewnętrznymi usługami ponieważ można go w każdej chwili unieważnić. Powinien on być wygenerowany na koncie z rolą administratora

  • Podaj nazwę użytkownika, dla którego został wygenerowany klucz aplikacji.

Konfiguracja automatyzacji

Następnym krokiem po utworzeniu integracji jest stworzenie scenariusza automatyzacji w tym celu, przejdź do zakładki Automatyzacje a następnie dodając nową automatyzację,

  • wybierz zdarzenie "Zrealizowano zamówienie"
  • wybierz typ integracji WooCommerce
  • wybierz konto, które skonfigurowałeś w zakładce integracje, możesz rozpoznać je po nazwie

W tym roku pojawią się dostępne scenariusze automatyzacji, początkowo pierwszym dostępnym scenariuszem automatyzacji jest opcja utworzenia zamówienia w WooCommerce po sprzedaży w EasyCart. Do skonfigurowania automatyzacji wystarczy, że wybierzesz produkt oraz opcjonalnie wariant produktu jeśli istnieje. Automatyzacja korzystając z tych ustawień tworząc zamówienie automatyzacja, przypisze ją do klienta korzystając z emaila, na który został zrealizowany zakup. Jeżeli jednak system wykryje, że jest to nowy klient, wtedy utworzy nowe konto dla klienta i w następnym kroku utworzy zamówienie.


Po wykonaniu automatyzacji w systemie wordpress w zakładce WooCommerce w zakładce

  • "Klienci" - znajdziesz nowych klientów
  • "Zamówienia" - znajdziesz nowo utworzone zamówienie

Głównym celem koszyka EasyCart jest maksymalne zwiększenie konwersji sprzedaży, dlatego skorzystanie z automatyzacji pozwoli Ci zachowując sklep WooCommerce zwiększyć sprzedaż produktów zachowując obecne procesy posprzedażowe, które masz już skonfigurowane w systemie WooCommerce.

Inne poradniki