Integracja z Airtable

Integracja Airtable

Przed rozpoczęciem integracji upewnij się, że w ustawieniach airtable masz wygenerowany token dostępu. Pamiętaj, że token dostępu musi mieć uprawnienia do odczytu i zapisu bazy, którą będzie zarządzać, bez nadania uprawnień automatyzacje nie wykonają się poprawnie.

Klinij aby skonfigurować access token w Airtable

Kliknij,aby sklonować strukturę danych z Airtable

Ważne! Pamiętaj, aby dodać 3 uprawnienia:

 • data.records:read
 • data.records:write
 • schema.bases:read

A także, poniżej koniecznie wybierz dostęp do konkretny lub wszystkich baz w sekcji Access.

Wraz z wygenerowanym tokenem, można przystąpić do konfiguracji integracji Airtable w easycart.

Konfiguracja integracji:

 • Przejdź do zakładki Integracje
 • Kliknij przycisk dodaj nowa integracja
 • Wybierz narzędzie "Airtable"
 • Podaj dowolną nazwę dla integracji
 • Podaj token dostępu do Airtable
 • Zapisz integracje przyciskiem "Publikuj"Po pomyślnym skonfigurowaniu integracji można korzystać z niej w zakładce automatyzacje.

Specjalnie dla integracji synchronizacji danych w airtable, wprowadziliśmy nowy typ zdarzenia "Synchronizacja zamówień". W EasyCart wiemy, że każdy ma unikalne procesy biznesowe, dlatego, żeby wspierać uniwersalne modele danych utworzyliśmy specjalną automatyzacje, która synchronizuje dane zamówień i klientów po każdym zdarzeniu zamówienia

Automatyzacja synchronizacji zamówień jest uruchamiana w momencie gdy wystąpią zdarzenia:

 • zamówienie zostanie zrealizowane
 • zamówienie zostanie zwrócone
 • dostęp wygasa
 • dostęp wygasł
 • Subskrypcja została utworzona
 • Plan subskrypcji został zmieniony
 • Subskrypcja została anulowana
 • Subskrypcja wygasła

Jak działa synchronizacja danych?

Wystarczy, że wskażesz tabelę, której format ma takie same pola jak schemat bazy Airtable, który przygotowaliśmy, i te pola będą synchronizowane, ponieważ automatyzacje rozpoznają jakie columy są w wskazanych tabelach i jeśli korzystasz z pól, które są wspierane dane będą aktualizowane, dlatego to jaką strukturę utworzysz zależy wyłącznie od Ciebie i Twoich potrzeb biznesowych.

Pamiętaj, że schematy są indywidualne dla różnych modeli, dlatego np. synchronizacja pola "First name" w tabeli klienta nie zadziała w tabeli zamówień.

Tabele posiadają również możliwość wykorzystania pól, które linkują rekordy do innych tabel np. tabela zamówień ma pole "Customers", które wskazuje do, którego klienta jest przypisane zamówienie.

W każdym momencie, możesz modyfikować strukturę tabeli, należy jednak pamiętać, że kiedy dodajesz nowe pole synchronizacja nie zadziała wstecz.

W trakcie rozbudowy, będziemy dodawać kolejne pola do obecnych tabel oraz dodawać nowe modele danych, dlatego zalecamy sprawdzać nowe opcje synchronizacji danych.

Ważne!

 • Każda tabela musi zwierać wymagane pole UUID, które jest zwykłym tekstem, wykorzystujemy je do rozpoznania rekordu klienta oraz zamówienia, dzięki czemu możemy również aktualizować dane gdy tylko zmienią się w systemie easycart.
 • Nazwa, typ oraz opcje pól muszą być takie jak w schemacie, ponieważ na tej podstawie rozpoznajemy pola, które mają być aktualizowane.
 • Przed dodaniem automatyzacji upewnij się, że masz już gotową strukturę w Airtable.

Kliknij,aby sklonować strukturę danych z Airtable

Tworzenie automatyzacji do synchronizacji danych:

W trakcie tworzenia automatyzacji należy wskazać bazę airtable oraz, tabelę które będziemy synchronizować dla zamówień oraz klientów.

Jak dodać automatyzacje synchronizacji danych?

 • Przejdź do zakładki automatyzacje
 • Dodaj nową automatyzacje
 • Wybierz narzędzie "Airtable"
 • Wybierz zdarzenie "Synchronizacja zamówień"
 • Wybierz konto Airtable
 • Wybierz bazę Airtable, która w której znajdują się tabele do synchronizacji
 • Wskaż tabelę klienta oraz zamówień
 • Zapisz automatyzacje przyciskiem "Publikuj"

Pamiętaj, że możesz dodać dowolną liczbę automatyzacji, dzięki czemu po zakupie możesz synchronizować dane z zamówień dla różnych potrzeb i procesów biznesowych.

Inne poradniki