Link do koszyka z wypełnionymi danymi

Możesz wysłać link do koszyka, który automatycznie wypełni dane transakcyjne. W ten sposób Twój klient ma jeszcze krótszą ścieżkę do zakupu. Opcję Kopiuj link z wypełnionymi polami znajdziesz pod przyciskiem Udostępnij w koszyku.

Opcja kopiuj link z wypełnionymi polami

Zwróć uwagę na parametry w wygenerowanym linku i podmień odpowiednie wartości. Możesz to także zrobić automatycznie, na przykład podczas wysyłki newslettera, gdzie skorzystasz ze zmiennych np. {{email}} uzupełniając email klienta.

To jednak jeszcze nie wszystko. Możesz rozszerzyć to o dodatkowe parametry w linku:

  • paymentMethod (blik | p24 | card | applePay)
  • delegate (true lub 1 jeśli opcja Zakup dla kogoś innego jest aktywna w koszyku i ma być zaznaczona, cokolwiek innego będzie potraktowane jako false)
  • phone
  • address
  • post_code
  • city
  • nip
  • quantity (liczba sztuk, które mają automatycznie zostać dodane do koszyka, jeśli wariant ma dostępny zakup wielu sztuk)

Inne poradniki