Dodanie opisu ceny do produktu

Z poziomu panelu możesz zarządzać cenami produktu. Każdy produkt powinien posiadać przynajmniej jedną cenę.

‍W przypadku dodania więcej niż jednej ceny do produktu, w koszyku pojawią się dostępne warianty cenowe.

Ich nazwy można zmieniać w zakładce Warianty ceny.

⚠️ Ważne! W przypadku realizowania billingu i faktur przez EasyCart, nazwa ceny zostanie wykorzystana razem z nazwą produktów w tytule oraz treści wiadomości potwierdzającej zakup, oraz na fakturze.

Przykład ustawienia nazw wariantów na Konsultacje 30 minut dla jednej ceny oraz Konsultacje 60 minut dla drugiej ceny.

Inne poradniki