Modyfikacja wyglądu koszyka z CSS

Możesz nadpisać kod CSS koszyka własnymi stylami, które pozwolą Ci zmodyfikować jego wygląd - kolory, fonty, a nawet układ treści.

Wystarczy, że skorzystasz z pola Własny kod CSS w sekcji Wygląd koszyka:

Jako wartość tego pola poda reguły CSS, które chcesz nadpisać, przykładowo:

body {
   background-color: #0B5CD7;
}

.c-product, .c-product__desc, .c-product__interval, .c-product__base-value, .c-heading-4 {
   color: #FFF;
}

Inne poradniki