Upselle w koszyku

Masz możliwość powiązania ze sobą wariantów ceny (jeden do jednego) po to, aby w specyficzny sposób wyświetlić na kafelku wariantu możliwość zakupu w praktyce innego wariantu. Może to wyglądać w koszyku w ten sposób (wersja ostylowana):

Po kliknięciu w label lub switch użytkownik automatycznie wybiera wariant, który został określony jako upsell.

W ten sposób łatwo dosprzedawać na przykład wyższe wersje abonamentów, lub wariant produktu zawierający coś ekstra.

Aby powiązać ze sobą stworzone wcześniej warianty w postaci upsellu, wejdź w konkretny wariant i wybierz jego ustawienia zaawansowane. Znajdziesz tam opcję Upsell do:

Po wybraniu wariantu, do którego dana cena ma być upsellem, automatycznie wyświetli się on w podglądzie a Ty dodatkowo masz możliwość w kolejnym polu, które dostępne będzie pod spodem, określenia labelu wyświetlanego w tej części kafelka, informującego o korzyściach wynikających z Upsella.

Inne poradniki